Mental Jerk

کاشَت زبان سخن می بود

سخنی گویا

از پس پشتها

بی تکلف٬بی اغماض

تا مرا دیگر گونه تصوری میساخت

از آنچه هستی

از هستیِ ساده٬ نه مدفون در هزارتوی مداراها؛

کاشَت زمان عمل می بود

با زبانی گویاتر از کلام

که جور زبان کمتر میشد؛

کاشَت زبان و زمان می بود.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آسمان

ای کاش، ای کاش، ای کاش تو را زبان سخن بود.