برف ميبارد....

ترانه ای فرانسوی را زمزمه ميکنی:

اوووووو   شانزه ليزه.....

و قدم ميزنی...

ناگهان پاهايت جلوی چشمانت ظاهر ميشوند و لحظه ای بعد بارش برف را از زاويه ای ديگر تماشا ميکنی.

فکر ميکنی چه ليزه!

/ 2 نظر / 2 بازدید
مريم

سلام،نمي خواي از خصوصيات مرداي ايراني نكات ديگه اي بگي؟كمي فكر كن , و اگه كمك خواستي خبرم كن ;) :))

HS

اخوی این آهنگو واسمون گذاشت تا ما هم بفهمیم اوووو چقدره لیزه! موفق باشی روشنفکر شاد! (دو نقطه دی!)