آری...

«قدر اين لحظه ها رو بدون... من و تو٬توی ماشين..موزيک...هوای خوب...غروب قشنگ...»

چشم  جناب بابا.

قدر زر زرگر شناسد٬قدر گوهر گوهری.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهره

اعتبار همه لحظه ها يه دوست داشتن سادست به سادگی يه چشم به هم زدن.يا حتی يه نگاه... کاش همه همديگرو هميشه دوست داشته باشيم