Carbon monoxide

«بوی خیانت» اضافه ای گول زننده است

باید حواست باشد

آرام آرام فضا را پر میکند

و آرام آرام تو را به خواب میبرد

خوابی سنگین که دیگر از آن بیدار نمیشوی

آنقدری اعتماد کن که یا مطمئن باشی خیانتی در کار نیست

یا حداقل پنجره ای رو به هوای بیرون باز است

مراقب باش

فارسی اضافه های گول زننده ای دارد.

/ 2 نظر / 10 بازدید

بسيار زيبا و گران قيمت، ساخته شده از جواهر و مرصع، كمياب، اعتماد ساز، تشويق به پاكدامني، و مهمترين هديه مردان به زنان. عجله نكن!! اسمش (کمربند عفت)Chastity belt. جواب مي ده. دوست عزیز اگه خواستی تصاويرش را برات ايميل می کنم. ** برای مردان متمول.

شهره

وقتی بين حرف حرف کلمات دنبال جای امن برای گريه کردن ميگشتم! معنی اضافه های گول زننده رو خوب می فهميدم!... ادامه دارد.