وقتی ميگم:«حالم خوب نيست» نگو«چيزی شده؟»

آخه آدم حسابی٬اگه چيزی شده بود که ديگه چيزی از من نمونده بود.

اين روزا بهتره چيزی نشه٬راستش اين بزرگترين اتفاق خوبیه که ميتونه بيافته.

فعلا با اين بی اتفاقی خوشيم تا بعدی بياد!

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
hava

من نمیپرسم چون ميدونم نگرانيت چيه/ولی کاش ميتونستم کمکت کنم تا مثل هميشه بخندی و پر انرژی باشی/ولی قول میدم تنها کاری که از دستم بر مياد و انجام بدم.

امیر

اين کيست اين٬اين کيست اين؟

hava

hava2006hava@yahoo.com