پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

زرشک!

ميدون زندگی اونقدر منو دور خودش چرخوند که هميشه يادم رفت دارم دور ميزنم. «ولی ايندفه ميخوام تا تهش برم» بيچاره!!!!
/ 10 نظر / 6 بازدید