Geometry

نقطه نقطه طی می شود

از نقطه ای به نقطه دیگر

انگار میان هر دو نقطه٬دیگر نقطه ای وجود ندارد

انفصال دیجیتالی نقطه ها آزاردهنده است

انگار این انفصال است که تقویم ذهنم را در پل زمان معلق کرده است

پاره خطهایی٬نقطه هایی می خواهم

که هر چند تایی از این نقطه ها را که میشود به هم وصل کنم

نقطه هایی که یک لحظه اند

یک روز.

/ 1 نظر / 6 بازدید
شهره

با اين حال تحمل لحظه های ابدی کار سختيه!...