من معمولا زياد فکر ميکنم.

بيشتر مواقع هم دارم به اين فکر ميکنم که چه جوری ميشه کمتر فکر کرد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
samira

...to ke nobody hasti ini vay be in ke somebody ya everybody beshi mahshar bood...damet garm...

foolish

زياد به خودت قشار نيار عزيز٬ درست ميشه