برای شنيدن تو

  گرفتن يک شماره کافيست

افسوس!

قبضهای پرداخت نشده عطر لغات Lover را کمرنگ ميکنند

«مشترک گرامی تلفن شما بعلت بدهی تا اطلاع ثانوی مسدود ميباشد....»

/ 1 نظر / 7 بازدید
zohreh

خسته نباشی !کی تاحالا شاعر شدی ؟آفرين..