Vocabulary

سدچشمان

اشک

بغض

ورم

تهوع

درد

Tumor marker

Metastasis

سيگار

راه

Risk factor

Survival

...

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
abcde

بضی ها میگن خدا به هرکس اندازه قدرتش مشکلات می ده از قضا دستت ÷یش خدا رو شده. هر چند تو اصلا به خدا اعتقاد نداری.......

hooman

می نویسم : سکوت. و تو می خوانیش. دیگر کلمه را لازم نخواهیم داشت... تو این را نیز پیش از نوشتنم میدانستی