چه درديه خدايا

           نخواستن اما دادن...

(اصل تنوع لحاظات فراموش نشود)

/ 5 نظر / 5 بازدید
foolish eagle

:))

foolish eagle

چه درديه خدايا ٬ نخواستن اما بلعيدن. اصل تنوع لحاظات....

maryam

امتحان؟ هاهاهاها تازه نمی دونی چه درديه رد شدن

maryam

و البته ورود هم لذت خاص خودشو داره(از يک لحاظ ديگه..)