Etiology

تب کردم

و

مُرد.

/ 5 نظر / 5 بازدید
abcd

ki mireh in hameh rahoooooooo

شبنم

بروز ایندو پدیده به دنبال هم، طبق فرمایش بزرگان بوده...لذا ارزشمند است و جای شکر دارد... البته علت تب هم بايد معلوم شود... پرسلولي و يا تک سلولی... جاندار يا بيجان...

شهره

مردم! تب کردم!

هومن

پدر ايجاز بسوزه........

قصیده ی آنکه باز نمی گردد

...و قلب من عطرافشانی سرکشی آغاز کرد. روزها در سراسر سال، گام برمی دارند..... هیچ چیز باز نمی گردد. هر چیز، چیز دیگری است.