بابا تو رو خدا اينقد اين درو وا نکنين....بذارين اين تو ديگه راحت به کارمون برسيم...

(اين کابوس بچگيام تازگيا دوباره اومده سراغم)

/ 2 نظر / 7 بازدید
maryam

فكرشم نكن,از عوارض پيريه :(

maryam

فكرشم نكن,از عوارض پيريه:( خدا رحمت کنه همه امواتتونو