روشنفكر شاد

Welcome back!

از بادهای سرد
از خاکهای تیز
از خنده های زرد
از چشمهای ریز

از کلاههای آبی بزرگ
از هیبتهای هولناک
از مکالمات نفهمیده
از پله برقیهای دراز
از تونلهای عمیق

از هوای پاک

از نفسهای دود

از مرکبهای رنگ و وارنگ

از هوارهای بوق

از گرماهای گران 

از غفلتهای نمناک

از طعام های چرب

از سکرهای ارزان

لختی بازآمدم

   + Amir Somebody ; ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
comment نظرات ()