روشنفكر شاد

Discovery;Recovery

فاصله ها زیاد شده؛

رخوت ناک تر؛

روزها بدون آغاز پایان مییابند؛

ذهنم نه میان «گل نیلوفر و قرن»٬ که بدنبال سرنخی از این پایان های بی آغاز و آغازهای ناپدید سگدو میزند.

حواست باشد؛

حواسم باشد؛

حواسش باشد!؛

حواسش نبود؛ 

حواسم بود؛

حواسم نبود؛

حواسش بود؛

حواسمون ....

...مون...

حواسم هست؛

حواسش رفت؛

زمانم کو؟

حواست هست؟!

   + Amir Somebody ; ٢:۳۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
comment نظرات ()