روشنفكر شاد

Carbon monoxide

«بوی خیانت» اضافه ای گول زننده است

باید حواست باشد

آرام آرام فضا را پر میکند

و آرام آرام تو را به خواب میبرد

خوابی سنگین که دیگر از آن بیدار نمیشوی

آنقدری اعتماد کن که یا مطمئن باشی خیانتی در کار نیست

یا حداقل پنجره ای رو به هوای بیرون باز است

مراقب باش

فارسی اضافه های گول زننده ای دارد.

   + Amir Somebody ; ٢:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
comment نظرات ()