روشنفكر شاد

Crest

خسته٬پشت گردنم را دست میکشم و خاطرات دستانی را که بر وی انداخته شده اند٬بریل میخوانم.

بازوها٬آرنجها و انگشتان...

سپیدی یال ٬ شمارش دندانها را بی محل میکند.

   + Amir Somebody ; ٢:٠۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
comment نظرات ()