روشنفكر شاد

Vocabulary

سدچشمان

اشک

بغض

ورم

تهوع

درد

Tumor marker

Metastasis

سيگار

راه

Risk factor

Survival

...

 

   + Amir Somebody ; ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٥
comment نظرات ()