روشنفكر شاد

 

برف ميبارد....

ترانه ای فرانسوی را زمزمه ميکنی:

اوووووو   شانزه ليزه.....

و قدم ميزنی...

ناگهان پاهايت جلوی چشمانت ظاهر ميشوند و لحظه ای بعد بارش برف را از زاويه ای ديگر تماشا ميکنی.

فکر ميکنی چه ليزه!

   + Amir Somebody ; ۳:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳
comment نظرات ()