روشنفكر شاد

 

وقتی ميگم:«حالم خوب نيست» نگو«چيزی شده؟»

آخه آدم حسابی٬اگه چيزی شده بود که ديگه چيزی از من نمونده بود.

اين روزا بهتره چيزی نشه٬راستش اين بزرگترين اتفاق خوبیه که ميتونه بيافته.

فعلا با اين بی اتفاقی خوشيم تا بعدی بياد!

 

   + Amir Somebody ; ۳:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٤
comment نظرات ()

زرشک!

ميدون زندگی اونقدر منو دور خودش چرخوند که هميشه يادم رفت دارم دور ميزنم.

«ولی ايندفه ميخوام تا تهش برم»

بيچاره!!!!

   + Amir Somebody ; ۳:۳٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
comment نظرات ()

يادته؟

يادته ۵ سال پيش ٬

لی لی کنون با پای توی گچ درو برات وا ميکردم؟

امروز ۵ ساله.

ديگه با ماژيک مينويسم.

تحمل گرد گچو ندارم.

 

   + Amir Somebody ; ۳:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٤
comment نظرات ()